Bulunduğunuz sayfa: Dernek / Amaç
Türkçe
English
14-11-2018

TÜRK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ'NİN AMAÇLARI-HEDEFLERİ

 

1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ülkemizde ilerlemesini, uluslararası düzeyde tutulumasını sağlamak ve bunun için kendi kapsamında bulunan Maksilofasyal Cerrahi, Kraniofasyal Cerrahi, Mikro Cerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonlarının Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi gibi konularda bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bilgi alış verişnin sürekli ve güncel olabilmesi için bilimsel toplantılar, sempozyumlar düzenlemek.

 

2. Yukarıda belirtilen konularda yüksek bilimsel düzeye ulaşmak için uluslararası bilgi alış verişini teşvik etmek, bu konularda ileri seviyede bulunan üniversite ve hastanelerle ilişki kurup bilimsel olarak yararlanmayı sağlamak, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ile ilgilenen diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ilişki kurup, bu derneklere üye olmak.

 

3. En az iki yılda bir bilimsel kongreler yapmak.

 

4. Genç Plastik Cerrahların iyi yetişmesi, gelecek nesillere iyi örnek ve önder olabilmeleri için yetişme şartlarının uluslararası standartlar düzeyine çıkartılmasını sağlamak,

 

5. Üyeler arasında mesleki çalışmaları bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak,

 

6. Genç Plastik Cerrahların daha iyi eğitilmeleri için yurt dışındaki bilinen merkezlerde üst eğitim görmeleri için çaba sarfetmek, yerli ve yabancı burs temini için uğraşmak,

 

7. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahların ve yeni yetişen grubun bilimsel olarak uluslararası düzeyde kalabilmeleri için yurt dışındaki önemli kongrelere katılımlarını sağlamak, yurdumuzda uluslararası kongreler, sempozyumlar kurslar düzenlemek,

 

8. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ileri düzeyde tutulabilmesi ve gerekli çabaların etkin olarak yapılabilmesi için maddi olanaklara gereksinim olduğunu göz önünde bulundurup Plastik Cerrahlara ve dolayısıyla hastalara daha faydalı olabilmek amacıyla Plastik Cerrahi Eğitim Vakfının kurulabilmesi için çaba sarfetmek.

 

9. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin içerdiği konuları ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı ve küçük düşürücü, sorumsuzca yapılan davranışlar karşısında ilgilileri uyarmak ve gerekli önlemleri almaktır.