Bulunduğunuz sayfa: Dernek / Diğer Dernek Kurulları
Türkçe
English
13-11-2018

Diğer Kurullar

 

Etik Kurul: 

Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Atilla ARINCI
Dr. Atilla ÇORUH
Dr. Hülya AYDIN
Dr. Sarper YILMAZ

 

Denetleme Kurulu: 

Dr. Savaş SEREL
Dr. Nebil YEŞİLOĞLU
Dr. Murat SARICI