Bulunduğunuz sayfa: Dernek / Tarihçe
Türkçe
English
13-11-2018

Plastik ve rekonstrüktif cerrahinin başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği aşamalar

 

Plastik ve rekonstrüktif cerrahinin başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği aşamalar kronolojik olarak incelendiğinde, Türk plastik cerrahi uygulamalarının oldukça eskilere dayandığı görülmektedir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de plastik cerrahinin gelişmesi özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olmak üzere iki büyük dünya savaşından sonra olmuştur. 1961 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin (TPCD) resmen kurulmasından sonra Türkiye'de plastik cerrahi uygulamaları sporadik olmaktan çıkarak sistemli çalışmalar haline gelmiştir. Tük Plastik Cerrahi tarihçesi TPCD kuruldukdan önceki ve sonraki dönemlerdeki gelişmeler şeklinde incelenecektir.

 

A. TPCD kurulmadan önceki dönem ( 1385-1961 )

Türk-İslam literatüründe Şerafettin Sabuncuoğlu'na (1385-1468) ait ilk basılı '' Cerrahiyetül Haniyye'' (Imperial Surgery) adlı eserde çeşitli plastik cerrahi uygulamalarının çizimlerle anlatıldığı izlenmektedir. Bunlar jinekomasti, entropion, ektropion simblefaron ve maksillofasiyal cerrahi uygulamalarına ait detaylı çalışmalardır. Yazar tarafından tanımlanan Jinekomasti tedavisinde uygulanan kitle azaltma girişimi, muhtemelen "Küçültme Mamoplastileri" için tanımlanan ilk girişimdir.Sabuncuoğlu mandibula kırıklarında interdental telleme kullanmış, ilk defa burun tamponu içine bir boru yerleştirerek hava pasajını tamponlu süre boyunca açık tutmuş ve hastanın rahat nefes almasını sağlamıştır.Bunlar günümüzde uygulanan yöntemlerin temelini oluşturan girişimlerdir (1).

 

Türk plastik cerrahi camiasının duayeni Halit Ziya Konuralp'in 1950 yılında İstanbul Üniversitesinde plastik cerrahi ünitesini kurmadan yıllar önce, 1930 lu yıllarda çok sayıda plastik cerrahi uygulamaları yaptığı bilinmektedir. Değerli hocamız bu çalışmalarını ameliyat öncesi ve sonrası fotoğrafları ile 1991 yılında Nevşehir'de yapılan XV. Ulusal TPCD Kongresinde sunmuştur. Halen 94 yaşında olmasına rağmen aktif olarak serbest çalışmaktadır.

* 2005 maalesef yılında değerli hocamızı kaybettik.

 

Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak ve bu konudaki cerrahi uygulamaları Türkiyede yapabilmek amacı ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Necdet Albay'ın dönüşünde maksillofasial Cerrahi departmanı kurmak üzere 1936 yılında Almanya'ya gönderilmesi, eğitim hastanelerinde ilk sistemli çalışmaların 1930'lu yıllarda başladığını göstermektedir. Necdet Albay 1938 yılında Türkiyeye döndükten sonra Cebeci Askeri Hastanesinde Çene Cerrahisi uzmanı olarak çalışmağa başlamıştır.

 

1941 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinin İstanbul' dan Ankara'ya taşınması üzerine Necdet Albay Çene Cerrahisi şefliğine atanmış, 1942 yılında Cihat Borçbakan aynı departmana şef yardımcısı olarak atanmış ve departman fizik tedavi bölümü içinde 1941-1952 yılları arasında Necdet Albay'ın şefliğinde görev yapmıştır. Cihat Borçbakan 1951 yılında 2 yıl süre ile ABD'lerine gönderilmiş, 1957 yılında profesör ünvanı ile GATA Çene ve Plastik Cerrahi Direktörü olmuş, 1965 yılına kadar bu görevini sürdürmüş, daha sonra Ankara Tip Fakültesinde görev almıştır. Bu dönemdeki çene cerrahisi bilim dalı çalışmaları '' Diş arızaları ve hastalıkları, ağız ve dil hastalıkları çene kemikleri hastalıkları ve deformiteleri, çene eklemi ve hastalıkları, fasiyal paraliziler, tükrük bezi hastalıkları yüz deformiteleri, yüz ve dudak anomalileri gibi konuları içermiştir.

 

Bu dönemde eğitim hastanelerinde izlenen aktivasyonların yanında, serbest çalışanların olması da dikkat çekicidir. 1940'lı yıllarda Cafer Tayyar Kankat'ın İstanbuldaki kliniğinde burun ve meme ameliyatları yaptığı, bunları kendi yayınladığı '' Plastik Reparatris ve Estetik Şirürjisi '' dergisinde detaylı olarak anlattığı ve 1946 yılında İstanbulda yapılan bir cerrahi kongresinde ''İmpotanslarda penise kartilaj grefti '' başlıklı bir bildiri sunduğu bilinmektedir. Daha sonraki yıllarda derne-ğimizin kuruluşunda büyük emek ve katkıları olan Atilla Oymak ve Erdoğan Konuk serbest çalışan kesimin başarılı çalışmalarını sergilemişlerdir.

 

1940-1945 yılları arasında eğitim hastanelerinde başlayan ilk sistemli çalışmalar Ankarada Gülhane Askeri Tip Akademisinde ve İstanbulda İstanbul Tıp Fakültesinde 1950'li yıllarda belirginleşmeğe ve olgunlaşmağa başlamıştır. 1953 yılında SSYB Ankara Numüne Hastanesinde Şekür Ökten'in şefliğinde Plastik Cerrahi Kliniği kurulmuştur.

 

Çene Cerrahisi adı ile başlayan ve çeşitli bölümlerde seksiyonlar halinde çalışmalarını sürdüren dalımızın müstakil anabilim dalı halinde kurulması ve çalışması 1960'lı yıllarda mümkün olabilmiştir. 1961 yılında TPCD'nin kurulması ile yeni anabilim dallarının daha organize ve müstakil olarak kurulmaları kolaylaşmış ve bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır.

B. TPCD kurulduktan sonraki dönem (1961-1988)

Çene, ağız ve yüz cerrahisinin çeşitli konuları ile ilgilenenler, bu konuda çalışmalar yapan genel cerrahlar KBB uzmanları ve çene cerrahları bu konunun gelişmesine yardımcı olmak ülke içinde ve dışında bilgi alışverişinde bulunmak, bilimsel toplantılar yapabilmek amacıyla 1960 yılında bir dernek kurmağa karar vermişlerdir.

 

1961 yılında onbeş cerrah (Cihat Borçbakan, Hilmi Gürsel, Halit Ziya Konuralp, Şekür Ökten, Necdet Albay, Şekip Akpınar, Mustafa Engin, Sefa Karatay, Erdoğan Konuk, Atilla Oymak, Ali Uras, Rıfat Yetkin, Hüsnü Göksel, Muhittin Ülker, Emin Burat) "Türk Plastik Cerrahi Derneği " resmen kurulmuştur.

Dernek 1965 yılına kadar lokal toplantılar şeklinde faaliyet göstermiş, daha sonra Ankaradaki merkezlerin haftada bir bilimsel toplantılar yapma-sı ile dernek üyeleri daha yakınlaşmış, bu yakınlaşma İstanbuldaki üye-leri de içine almış artık kongre düzenlenme zamanının geldiğine karar verilmiş ve ilk ulusal kongre 23 Haziran 1968 tarihinde Ankara Otelinde Cihat Borçbakan başkanlığında yapılmıştır. Bu kongrede 49 bildiri ve 1 film gösterisi sunulmuştur. Ulusal Kongreler daha sonra 1990 yılına kadar Anadolunun Plastik Cerrahi Merkezi olan çeşitli kentlerinde iki yılda bir düzenli olarak yapılmış aradaki yıllarda da tek konulu sempozyumlar düzenlenmiştir. 1990 yılından sonra heryıl bir kongre ve

bir kış sempozyumu uygulamalarına başlanmıştır. Yurtdışından yabancı konuklar ilk defa 1974 yılında İzmirde yapılan Kongreye katılmışlardır.İlk uluslararası kongre 1988 yılında Atina'da yapılmıştır.1989 yılında ise ülkemiz tarafından düzenlenen ilk uluslararası Kongre İstanbulda yapılmıştır.

 

TPCD kuruldukdan sonra bilimsel toplantılar, bilgi alışverişi, yurtiçi ve yurtdışı kongre faaliyetlerinin artması yanında " Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı"adı altında yeni müstakil departmanlar urulmağa başlanmıştır. Başlangıçta Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Ankara Numüne Hastanesi gibi eğitim hastanelerine ve İstanbulda özel çalışanlarla az sayıda olan plastik cerrahi merkezlerine yenileri eklenmeğe başlamıştır. 1964 yılında Hilmi Gürsel tarafından SSK Ankara Hastanesinde, 1965 yılında Güler Gürsu tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 1967 yılında Baha Sezer tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, 1972 yılında Adil Kayışoğlu tarafından SSYB Haydarpaşa Numüne Hastanesinde, 1972 yılında Arman Çağdaş tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, yine 1972 yılında Ertuğrul Özmen tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde,1978 yılında Mesut Özcan tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim dalları eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca Türkiyedeki ilk modern yanık merkezi 1971 yılında Sadun Uzel tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisinde açılmıştır. 1980 yılında Onur Erol tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Deneysel Mikrocerrahi Laboratuarı kurulmuştur.1980 yılında Ayan Gülgönen tarafından İstanbulda Fransız Hastanesinde Klinik Mikrocerrahi uygulamalarına başlanmış ve bu konuda eğitim verilmeğe başlanmıştır.

 

Yıllar ilerledikçe kongre faaliyetleri büyük ilgi odağı haline gelmiş, ülkemizde olağan yıllık kongre dışında da uluslararası çok sayıda kongre ve sempozyumlar büyük katılım ve başarı ile yapılabilir hale gelmiştir. Bunun yanında yurtdışında yapılan kongre ve sempozyumlara bildiri ve posterlerle katılımın gittikçe arttığı gözlenmiş, kazanılan ödüller ve derneğimiz üyelerinin yabancı plastik cerrahi derneklerinde üye ve temsilci olarak görev almaları gurur kaynağı olmuştur. Bu bağlamda 1998 yılında ilk defa " I.Appointed European Congress" in Istanbulda gerçekleşebilmesi ülkemiz ve derneğimiz için ek bir gurur kaynağı ve başarı simgesi olmuştur.

1998 yılında Ankara' da yapılan Olağan Genel Kurul toplantımızda derneğimizin adının tüm dünyada yaygınlaşmakta olan şekliyle " Plastik, rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği" olarak değiştirilmesi kararını takiben yapılan resmi girişimler tamamlanmış olup derneğimizin adı

" TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ" olarak değiştrilmiştir. Aynı zamanda uzmanlık dalımızın isminin de aynı şekilde değiştirilmesi için T.C. Sağlık Bakanlı' mıza başvurulmuş olup olumlu sonuç beklenmektedir.

 

1970 , 1980 ve 1990 lı yıllarda büyük kentler dışında da yeni ünitelerin kurulması devam etmiştir. Bunlar kronolojik olarak şunlardır:

1977 Dr.N. Kemal Baran Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1978 Dr.Erdem Yormuk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1978 Dr. Mesut Özcan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

1984 Dr.Sıdıka Kurul Vakıf Gureba Hastanesi, Istanbul

1984 Dr.Ali Barutçu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas

1984 Dr.Ömer Şensöz SSYB Numüne Hastanesi, Ankara

1995 Dr.Ahmet Terzioğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas

1985 Dr.Ata Uysal 19.Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun

1985 Dr.Lütfü Baş Gülhane Askeri Tıp akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Istanbul

1986 Dr.Hülya Aydın Şişli Etfal Hastanesi, Istanbul

1987 Dr.Galip Günay Erciyas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

1989 Dr.Ali Barutçu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir

1990 Dr.Ayhan Numanoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul

1992 Dr. Zafer Özsoy Vakıf Gureba Hastanesi, Istanbul

1992 Dr.Sıdıka Kurul İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Istanbul

1993 Dr.Cengiz Çetin Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

1993 Dr.Necmettin Kutlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon

1993 Dr.Ege Özgentaş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

1993 Dr.Ragıp Onat Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne

1994 Dr. Ahmet Seyhan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa

1994 Dr. Ali Gürlek İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi,Malatya

1994 Dr. Akın Yücel Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli

1994 Dr.Nedim Savacı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya

1994 Dr.Azize Dede Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Erzurum

1995 Dr.Ahmet Terzioğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas

1995 Dr.Gürhan Özcan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1995 Dr.İnci Gökalan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

1995 Dr.Mustafa Yıldırım Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ

1995 Dr.Yücel Öztan SSYB Atatürk Tıp Merkezi, İzmir

1996 Dr.Cemil Aygıt Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne

1998 Dr. İbrahim Aşkar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır

 

Türkiye'de el cerrahisi bilim dalı ilk defa 23 Ekim 1991'de Prof. Dr. Metin Erer tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim dalı bünyesinde kurulmuştur. 1993 yılında da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Mesut Özcan tarafından kurulmuştur. Her iki bilim dalı eğitim ve öğretimlerini başarıyla sürdürmektedir.

 

Halen Türkiye genelinde 31 üniversite, 5 SSYB, 1 SSK ve 1 vakıf hastanesi olmak üzere 38 merkezde plastik ve rekonstrüktif cerrahi eğitimi verilmektedir. Ayrıca 11 SSYB, 10 SSK ve 2 Askeri hastane olmak üzere toplam 23 merkezde plastik cerrahi tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Ülke genelinde Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi denetiminde 4 adet yanık merkezi mevcut olup tüm eğitim merkezlerinde el cerrahisi ve mikrocerrahi eğitimi verilmektedir. Türk Plastik Cerrahi Derneği'ne üye olan Plastik Cerrahi Uzmanı sayısı 285'tir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ülkemizdeki kronolojik gelişimi böylece özetlenmeğe çalışılmıştır. Tüm detayların verilmesinin arzu edilmesine karşın yaklaşık 70 yıllık bir gelişme sürecinin toparlan-masının zorluğu ortadadır. Gerideki yıllar incelendiğinde aşılan mesafe azımsanmayacak değerdedir. Olanaklar açısından olmasa bile yetişmiş hekim niteliği ile Türk Plastik Cerrahisinin bu konuda ileri düzeydeki ülkelerle yarışır hale gelmiş olduğunu kıvançla söyleyebiliriz.

 

Önceki Başkanlar :

1961-1972 Dr.Halit Ziya Konuralp

1972-1982 Dr.Cihat Borçbakan

1982-1984 Dr.Şekür Ökten

1984-1986 Dr.Sadun Uzel

1986-1988 Dr.Orhan Iskeçeli

1988-1990 Dr.Atilla Oymak

1990-1992 Dr.Güler Gürsu

1992-1994 Dr.Namik K. Baran

1994-1996 Dr.Bedrettin Görgün

1996-1998 Dr.Onur Erol

1998-2000 Dr.Ö.Arman Çağdaş

2000-2002 Dr.İbrahim Yıldırım

2002-2004 Dr.Mesut Özcan

2004-2006 Dr.Sabri Acartürk

2006-2008 Dr.Lütfü Baş

2008-2010 Dr.Gürhan Özcan,

2010-2012 Dr.Ramazan Kahveci

2012-2014 Dr.İsmail Kuran

2014-2016 Dr.Figen Özgür

 

 

Önceki Yönetim Kurulu Üyeleri :

 

1961-1964

Başkan : Dr.Halit Ziya Konuralp

II.Başkan : Dr.Cihat Borçbakan

Genel Sekreter : Dr. Hilmi Gürsel

Sayman : Dr.Adil Kayışoğlu

Sayman : Dr.Suphi Konukman

Üye : Dr.Halil İyigün

Üye : Dr.Orhan Güran

Üye : Dr.Hakkı Topsever

Üye : Dr.Suphi Konukman

Üye : Dr.Adil Kayışoğlu

Üye : Dr.Şekür Ökten

Üye : Dr.Şekür Ökten

Üye : Dr.Emin Burat

Üye : Dr.Fehmi Cönk

Üye : Dr.Hüsnü Göksel

 

1965

Başkan : Dr.Halit Ziya Konuralp

II.Başkan : Dr.Cihat Borçbakan

Genel Sekreter : Dr.Fehmi Cönk

Sayman : Dr.Halil İyigün

Üye : Dr.Şekür Ökten

Üye : Dr.Emin Burat

Üye : Dr.Namık K. Baran

Üye : Dr.Sadun Uzel

Üye : Dr.Yılmaz Türkgüven

Üye : Dr.Ertuğrul Özmen

 

1968

Başkan : Dr.Halit Ziya Konuralp

II.Başkan : Dr.Cihat Borçbakan

Genel Sekreter : Dr.Hilmi Gürsel

Sayman : Dr.Sadun Uzel

Üye : Dr.Güler Gürsu

Üye : Dr.Suphi Konukman

Üye : Dr.Namık K. Baran

Üye : Dr.Şekip Akpınar

Üye : Dr.Halil İygün

Üye : Dr.Fethi Şaman

 

1969

Başkan : Dr.Halit Ziya Konuralp

II.Başkan : Dr.Cihat Borçbakan

Genel Sekreter : Dr.Sadun Uzel

Sayman : Dr.Ertuğrul Özmen

Üye : Dr.Namık K. Baran

Üye : Dr.Yılmaz Türkgüven

Üye : Dr.Hilmi Gürsel

Üye : Dr.Güler Gürsu

Üye : Dr.Şekür Ökten

Üye : Dr.Adil Kayışoğlu

 

1972

Başkan : Dr. Cihat Borçbakan

II.Başkan : Dr. Hilmi Gürsel

Genel Sekreter : Dr.Sadun Uzel

Sayman : Dr. Namık K. Baran

Üye : Dr. Onur Ö.Erol

Üye : Dr.Hakkı Topsever

Üye : Dr.Bedrettin Görgün

Üye : Dr.Atilla Oymak

Üye : Dr.Orhan İskeçeli

Üye : Dr.Adil Kayışoğlu

 

1974

Başkan : Dr. Cihat Borçbakan

II.Başkan : Dr. Sadun Uzel

Genel Sekreter : Dr. Güler Gürsu

Sayman : Dr. Onur Ö.Erol

Üye : Dr. Atilla Oymak

Üye : Dr.Bedrettin Görgün

Üye : Dr.Ertuğrul Özmen

 

1977

Başkan : Dr. Cihat Borçbakan

II.Başkan : Dr. Sadun Uzel

Genel Sekreter : Dr. Güler Gürsu

Sayman : Dr. Namık Kemal Baran

 

1979

Başkan : Dr. Cihat Borçbakan

II.Başkan : Dr. Sadun Uzel

Genel Sekreter : Dr. Namık Kemal Baran

Sayman : Dr Atilla Oymak

Üye : Dr.Hilmi Gürsel

Üye : Dr.Cemal Aytemiz

Üye : Dr.Erdem Yormuk

 

1982-84

Başkan : Dr. Şekür Okten

II.Başkan : Dr. Sadun Uzel

Genel Sekreter : Dr. Namık Kemal Baran

Sayman : Dr. Onur Ö. Erol

Üye : Dr. Muvaffak Sipahioğlu

Üye : Dr. Atilla Oymak

 

1984-86

Başkan : Dr. Sadun Uzel

II.Başkan : Dr. Namık K. Baran

Genel Sekreter : Dr. Onur Ö. Erol

Sayman : Dr. Fehmi Cönk

Üye : Dr. Bedrettin Görgün

 

1986-88

Başkan : Dr. Orhan İskeçeli

II.Başkan : Dr. Namık K. Baran

Genel Sekreter : Dr. Onur Ö. Erol

Sayman : Dr. Erdem Yormuk

Üye : Dr. Arman Çağdaş

 

1988-90

Başkan : Dr. Atilla Oymak

II.Başkan : Dr. Namık K. Baran

Genel Sekreter : Dr. Onur Ö. Erol

Sayman : Dr. Erdem Yormuk

Üye : Dr.İbrahim Yıldırım

Üye : Dr. Arman Çağdaş

Üye : Dr.Cemalettin Çelebi

 

1990-92

Başkan : Dr. Güler Gürsu

II.Başkan : Dr. Namık K. Baran

Genel Sekreter : Dr. Onur Ö. Erol

Sayman : Dr. Erdem Yormuk

Üye : Dr.İbrahim Yıldırım

Üye : Dr.Cemalettin Çelebi

 

1992-94

Başkan : Dr. Namık K. Baran

II.Başkan : Dr. Erdem Yormuk

Genel Sekreter : Dr.Cemalettin Çelebi

Sayman : Dr. Gürhan Özcan

Üye : Dr. Ali Barutçu

Üye : Dr.Yalçın Akın

Üye : Dr.Mesut Özcan

 

1994-96

Başkan : Dr. Bedrettin Görgün

II.Başkan : Dr. Onur Ö. Erol

Genel Sekreter : Dr. Mesut Özcan

Sayman : Dr. Kenan Atabay

Tarihçi : Dr. Abdullah Keçik

Üye : Dr. Metin Erer

Üye : Dr. Ali Barutçu

 

1996-98

Başkan : Dr. Ö.Onur Erol

II.Başkan : Dr.Arman Çağdaş

Genel Sekreter : Dr.Gürhan Özcan

Sayman : Dr.Kenan Atabay

Tarihçi : Dr.Ayhan Numanoğlu

Dr.Adnan Uzunismail

Üye : Dr.Metin Erer

Üye: Dr.Osman Oymak

 

1998-2000

Başkan: Dr. Arman Çağdaş

II. Başkan Yrd.: Lütfü Baş

Genel Sekreter: Ali Barutçu

Sayman/Genel Sekreter Yrd.: Ramazan Kahveci

Tarihçi: Cemal Şenyuva

Sosyal İşler: Gürhan Özcan

Bilimsel İşler: Adnan Uzunismail

 

2000-2002

Başkan: Dr. İbrahim Yıldırım

II. Başkan Yrd: Sabri Acartürk

Sayman/Genel Sekreter Yrd.: Naki Selmanpakoğlu

Genel Sekreter: Ali Barutçu

Bilimsel İşler: Sıdıka Kurul

Sosyal İşler: Ramazan Kahveci

Tarihçi: Oğuz Çetinkale

 

2002-2004

Başkan: Dr. Mesut Özcan

Başkan Yrd.: Sıdıka Kurul

Sayman/Genel Sekreter Yrd.: Figen Özgür

Genel Sekreter: Ali Barutçu

Bilimsel İşler: İsmail. Kuran

Tarihçi: Tayfun Aköz

Sosyal İşler: Bülent Erdoğan

 

2004-2006

Başkan: Dr. Sabri Acartürk

Başkan Yrd.: Gürhan Özcan

Genel Sekreter: Ramazan Kahveci

Sayman: Seyhan Çenetoğlu

Üye: İsmail Kuran

Üye: Emin Mavili

Üye: Ali Barutçu

 

2006-2008

Başkan: Dr. Lütfü Baş

Başkan Yrd. /Sayman: Figen Özgür

Genel Sekreter: Akın Yücel

Bilimsel İşler: Ferit Demirkan

İnternet- Bülten Sorumlusu: Atay Atabey

TTB-Dış İlişkiler Sorumlusu: Ahmet Terzioğlu

Tarihçe Üyeler Sorumlusu: Cemil Dalay

 

2008-2010

Başkan: Dr. Gürhan Özcan

Başkan Yrd.: Ramazan Kahveci

Genel Sekreter: İsmail Kuran

Sayman: Aycan Kayıkçıoğlu

Bilimsel İşler: Ferit Demirkan

TTB-Dış İlişkiler Sorumlusu: Sühan Ayhan

İnternet- Bülten Sorumlusu: Mustafa Yılmaz

Basınla İlişkiler Sorumlusu: Murat Topalan

Tarihçe Üyeler Sorumlusu: Cenk Şen

 

2010-2012

Başkan: Dr. Ramazan Kahveci

Başkan Yrd.: İsmail Kuran

Genel Sekreter: Ferit Demirkan

Sayman: Hüseyin Borman

Bilimsel İşler Sorumlusu: Sühan Ayhan

İnternet - eDergi Sorumlusu: Mustafa Yılmaz

Basınla İlişkiler Sorumlusu: Murat Topalan

TTB-Dış İlişkiler Sorumlusu: Reha Yavuzer

Tarihçe Üyeler Sorumlusu: Eksal Kargı

 

2012-2014

Başkan: Dr. İsmail Kuran

Başkan Yrd.: Murat Topalan

Genel Sekreter: Sühan Ayhan

Sayman: Hüseyin Borman

Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Asistan Okulu Sorumlusu: Reha Yavuzer

İnternet - eDergi Sorumlusu: Mustafa Yılmaz

Basınla İlişkiler Sorumlusu: Eksal Kargı

Dış İlişkiler Sorumlusu: Derya Özçelik

TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu: Özay Özkaya

 

2014-2016

Başkan: Dr. Figen Özgür

Başkan Yrd.: Sühan Ayhan

Genel Sekreter: Derya Özçelik

Sayman: Özay Özkaya Mutlu

Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Asistan Okulu Sorumlusu: İbrahim Vargel

İnternet - eDergi Sorumlusu: Cenk Demirdöver

Basınla İlişkiler Sorumlusu: Eksal Kargı

Dış İlişkiler Sorumlusu: Koray Coşkunfırat

TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu: Cemil Tugay

 

 

Türk Plastik Cerrahi Derneği Üyelerinin Kazandığı Uluslararası Ödüller

1970 Esat Toksu, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Senior Category, Clinical Research. First Place Award.

1972 Namik K. Baran, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Junior Category, Basic Science, Second Place Award. (growth of skin grafts, flaps and scars in minipigs)

1975 Onur Ö Erol, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Junior Category, Basic Science, Second Place Award. (Transformation of free skin grafts into island skin flap)

1978 Onur Ö Erol, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Senior Category, Basic Science, First Place Award. (The development and utilization of a composite island flap employing omentum: Experimental Investigation)

1978 Onur Ö Erol, M.D. National Institute of Health, Grant Award (Free flap trachea and esophageal reconstruction)

1979 Onur Ö Erol, M.D. National Institute of Health, Grant Award (A new method using omentum to reconstruct deformities)

1981 Yücel Erk, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Senior Category, Clinical Research, First Place Award. (Augmenting pedicled flap survival employing a temporary biological dressing)

1982 Yücel Erk, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Junior Category, Clinical Research, Second Place Award. (Pharmacological modification of myofibroblastic activity and its effect in periprosthetic capsules surrounding silicone implants)

1982 Yücel Erk, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Investigator Category, Basic Science, First Place Award. (The effect of prostaglandin on the development of the cleft palate deformity in mice embryos)

1990 Gürhan Özcan, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Senior Category, Basic Science, Second Place Award. (Nerve regeneration in vascularized versus non-vascularized nerve grafts in bony bed using a rabbit facial nerve graft model)

1990 Gürhan Özcan, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Senior Category, Basic Science, First Place Award. (Flap prefabrication utilizing fascial allografts as vascular source in a temporarily immunsuppressed host)

1994 Tunç Safak, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Junior Category, Clinical Research, First Place Award. (The new concepts in fasciocutaneous flaps)

1995 Kenan Atabay, M.D. ASPRS, Plastic Surgery Educational Foundation Scholarship Contest, Senior Category, Basic Science, First Place Award. (The use of "Sliding Epineural Sheath Tube" for repair of peripheral nerve defects)

1998 Eser Yüksel, M.D. Society of American Maxiocranialfacail Surgeons, Research Award. (Gene Therapy for Periostral Flaps)

1998 Eser Yüksel, M.D. American Aesthetic Society Research Grant. (Biodegradable systems for soft tissue regeneration)

1999 Eser Yüksel, M.D. PSEF Research Grant Award. (IGFS-1 Gene Delivery for Breast Prefabrication).